LIS LINIA: 663 690 690 e­mail: [email protected]

Poszukiwanie osób

 

 

Osoby zaginione zostawiają po sobieślady elektroniczne. Ich logowania, wysyłane wiadomości sms, atakże korzystanie z sieci pozwalają określić ich lokalizację, czy potwierdzić brak zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Podczasuprowadzeń itp. ślad zostawiają również osoby trzecie dopuszczające się czynów karalnych. Poszukiwanie osób może dotyczyć również określania m.in. danych teleadresowych.