LIS LINIA: 663 690 690 e­mail: [email protected]

Przestępstwa przemysłowe

 

 

Ściśle związane z przykazywaniem i dostępem do poufnych danych przez nieuprawnione osoby oraz pozyskiwaniem w nielegalny sposób środków finansowych. Wiążą się one z przyjętą polityką firmy, planami biznesowymi oraz bazami klientów, kontaktów i księgowością. Osobami, które dopuszczają się nadużyć są najczęściej podmioty wyłonione przez konkurencję, czy też pracownicy firmy.