LIS LINIA: 663 690 690 e­mail: [email protected]

Sprawy karne

 

 

Najszerszy zakres dowodowy mieści się w szeroko rozumianych sprawach karnych. Przestępstwa finansowe, kradzieże danych, pornografia, mobbing itp. to najczęstsze z przypadków. Pozyskanie dowodów w tego typu nadużyciach ma wysoką wartość dowodową w postępowaniu sądowym.