LIS LINIA: 663 690 690 e­mail: [email protected]

Sprawy rozwodowe

 

 

Sprawy rozwodowe

Podczas rozwodu elektroniczne dowody mogą stanowić główny argument dla orzekania o winie jednej ze stron. Dopuszczalnymi są w chwili obecnej dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych, zapisy komunikatorów, e-maile, billingi, wydruki wiadomości SMS. Katalog e-dowodów nie jest zamknięty. Wraz z pojawiającymi się okolicznościami uznane mogą zostać nowe środki świadczące o winie.