Przedstawiamy poniżej programy o pełnej funkcjonalności w zakresie Computer forensic

Rodzaje narzędzi informatyki śledczej .

Cyfrowa kryminalistyka : fizyczne techniki są używane do wyszukiwania dowodów z komputerów. Technologie te obejmują informacje, bezpieczeństwo, odzyskiwanie i testowanie cyfrowej identyfikacji standardów kryminalistycznych .

X-Ways Forensics

Program odzyskujący i katalogujący dane. Wykonuje obraz dysku i kopiuje jego zawartość nawet w przypadkach, kiedy był poddany fragmentaryzacji. Jego funkcje pozwalają na czyszczenie nośnika i przygotowanie go do dalszej pracy. Efektywny w sprawach związanych z przestępstwami dotyczącymi np. dziecięcej pornografii. Detekcja koloru skóry ułatwia katalogowanie plików zdjęciowych, co ułatwia ich wyszukiwanie. Posiada właściwości analizy i kontroli wiadomości e-mail. Równocześnie zawiera rozbudowaną przeglądarkę zdjęć. Program jest zabezpieczony przed zapisem plików na nośnik, dzięki czemu użytkownik nie traci danych znajdujących się na dysku. Wykrywa błędy systemowe polegające na różnicach w nazwach i formatach plików. Automatycznie generuje raporty, które są kompatybilne z innymi programami biurowymi.

 

Forensic Toolkit

Program z zakresu informatyki śledczej odpowiedzialny za wyszukiwanie danych i ich automatyczne przywracanie. Odzyskuje utracone maile i służy jako narzędzie do dekompresji plików. Jak inne tego typu programy tworzy raporty końcowe dla procesów analitycznych.

 

Programy skategoryzowane

 

Paraben Email Examiner

Służy do analizy baz e-mail wraz z załącznikami znajdującymi się na serwerach obsługiwanej poczty, a także nagłówkami. Posiada funkcję ich konwersji. Przygotowuje końcowy raport z analizy skrzynki pocztowej.

 

Passware Password Recovery Kit Forensic

Zintegrowany z EnCase program do odszyfrowania plików. Odzyskuje hasła, umożliwiając użytkownikowi dostęp do danych, a także stron internetowych.

 

Programy dodatkowe

Virtual Forensic Computing

Odpowiada za uruchamianie dysku , przywracanie pulpitu w jego oryginalnej, pierwotnej formie. Daje możliwość ich odtworzenia bez wprowadzania zmian.

 

Blokery

Służący binarnemu kopiowaniu nośnika oddanego do analizy program.

 

Akceleratory

Narzędzia służące rozszyfrowaniu haseł dostępu do danych. Wpływają około trzydziestokrotnie na przyspieszenie tego procesu, obejmując swoim działaniem w jednakowym czasie mnogą ilość plików. Jego funkcją jest sprawdzanie kombinacji haseł w celu dotarcia do właściwego zestawienia.