LIS LINIA: 663 690 690 e­mail: [email protected]

Konsultacje

 

 

Konsultacje prawne odnośnie zebranego materiału dowodowego pomagają w podjęciu decyzji na drodze sądowej. Wyjaśnienie skomplikowanych ekspertyz oraz ocena wartości dowodowej to zadanie dla doradców Laboratorium Informatyki Śledczej.

 

Konsultacje mogą dotyczyć m.in.:

  • ochrony własności intelektualnej w sieci,
  • zabezpieczeń elektronicznych baz danych,
  • ekspertyz i raportów dotyczących elektronicznych źródeł informacji,
  • cyberbezpieczeństwa.